Toplam 1 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 1 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Nahit - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Durum: Nahit âíå ôîğóìà
  Üyelik tarihi : 11.Nisan.2009
  Mesajlar : 1,048
  Tecrübe Puanı : 0
  Array

   

  SOSYAL BİLGİLER Solruları (301-400)

  images/yorumlarinizi.png
  301.Milli Mücadele döneminde Atatürk'ün İrade-i Milliye ve Hakimiyeti Milliye gazetelerinin açılmasında öncülük etmesinin amaçlarından değildir?  A)İşgaller hakkında halkın bilgilenmesini sağlamak.  B)İşgallere karşı halkın direnişe geçmesini sağlamak.  C)Milli Mücadeleye destek sağlamak.  D)İşgallerin sona ermesini sağlamak.

  302.Atatürk tarafından kurularak Milli mücadelenin öncüsü ve devletin sözcülüğünü yapan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

  A)İradeyi Milliye B)Ceride-i Resmiye C) Hakimiyet-i Milliye D)Cumhuriyet

  303.Bir ülkede nüfusun dağılışında aşağıdaki özelliklerden hangisinin etkisi yoktur?

  A)İklim özellikleri B)yer şekilleri C)yönetim şekli D)sanayinin gelişmesi

  304.Kentleri fonksiyonlarına göre ayırdığımızda aşağıdakilerden hangisi tarım kentleri arasında yer almaz?

  Konya  Rize  Kocaeli  Manisa

  305-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde iletişimin gelişmesi için yapılan çalışmalardan değildir?  a)İrade-i Milliye gazetesinin kurulması  b)Tercüman-ı Ahval gazetesinin kurulması  c)Anadolu Ajansı'nın kurulması  d)Hakimiyeti milleye gazetesinin kurulması

  306. Bunun en önemli sebebi nedir?  a) İkinci Dünya Savaşı'nın olması  b)Devletin nüfus planlamasına büyük önem vermesi  c) Gençlerin eğitim için yurt dışına gitmesi  d) Ekonomik yetersizlikler

  307.Buna göre;  I-Güler Yüzlü  II-Şaşkın  III-Kızgın

  yüz ifadelerinden hangisine sahip olan kişilerle iletişim kurmak daha zordur ?

  A) Yalnız I B) II ve III C) III ve III D) Yalnız III  308.Anadolu Ajansı'nın (AA) ilk kurulduğu yıllarda aşağıdakilerden hangisini amaçlamış ve o doğrultuda topluma hizmet götürmüştür ?

  A)Savaş yıllarında ticaretin geliştirilmesini sağlama  B)Ülkemizi işgal eden düşmanlarımız hakkında geniş bilgiler elde etme  C)Kurtuluş Savaşı'nda cepheler arasında iletişimi sağlama  D)Milli Mücadele Yılları'nda halkın bilinçlenmesini sağlama  309. Buna göre Osmanlı Devleti için aşağıdaki genellemelerden hangisi yapılamaz?

  A) Merkezi otorite bozulmuştur  B) Yeniçeriler padişah değiştirebilmişlerdir  C) Ekonomi güçlenmiştir  D) Devlet etkinliği azalmıştır

  310) Osmanlı Devleti'nde toprağı kullanma hakkı devletin denetiminde halka verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

  A) Toprağın mülkiyeti devlete aittir  B) Tek geçim kaynağı tarımdır  C) Sınırları sürekli genişlemektedir  D)Tarımın gelişimi engellenmiştir

  311) Türk-İslam Dünyası'nda birçok önemli bilim insanı yetişmştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu görüşe kanıt olarak gösterilebilir?  A) Devlet adamlarının başarılı bir yönetim sergilemesi  B) Halkın yönetimden memnun olması  C) Devlet adamları ve hükümdarların bilim insanların desteklemesi  D) Devletin önemli ticaret yollarını ele geçirmesi  312.Telgraf  II.Faks  Günümüzde yukarıdaki iletişim araçlarından hangisi diğerlerine göre daha az kullanılır?  A)I  B)III  C)II  D)IV  313.-Türkiye'nin en önemli yayın kurumu olan TRT'nin tam açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Türkiye Radyosu  B)Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu  C)Türkiye Televizyon Kurumu  D) Türkiye Radyo ve Televizyon Yayıncılığı  314-"Bir Ülkede kilometrekareye düşen insan sayısına ."  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  A)Nüfus yapısı  B)Nüfus miktarı  C)Nüfus yoğunluğu  D)Nüfus artışı

  315-Nüfusun daha çok göçlerle arttığı bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A)Yüz ölçümü büyüktür.  B)Doğum oranı fazladır.  C)Endüstriyel etkinlikler fazladır.  D)Konut ihtiyacı fazla değildir.

  316.Aşağıdakilerden hangisi iç göçün sebeplerinden değildir ?  a. İş arama- bulma  b. Tayin - atama  c. Eğitim  d. Hayvancılık

  317.Cumhuriyetin ilanından sonra ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır ?  a) 1923  b) 1925  c) 1927  d) 1932  318.Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?  a-Televizyon aile içi iletişimi olumsuz etkilemez.  b-İletişimin en önemli noktası karşımızdakine fikirlerimizi kabul ettirmektir.  c-Olumlu bir iletişim kurmak içim empati kurabilme yeteneğine sahip olmalıyız  d-Kitle iletişim araçlarının hayatımızda önemli bir yeri yoktur.  319.Sivas Kongresinde halkı milli mücadele hakkında bilgilendirmek için çıkarılmasına karar verilen gazetenin adı nedir?  a-İrade-i Milliye b-Hakimiyet-i Milliye c-Anadolu Ajansı d-Telgraf İdaresi  320.Kişinin izni olmadan veya mahkemenin arama kararı olmadan kişinin evine girilmesi hangi hakkının ihlal edildiğini gösterir?  a-Özel yaşamın gizliliği b-Konut dokunulmazlığı  c-Düşünceyi açıklama d-Din ve vicdan özgürlüğü  321.Türkiye'de yayın yapan radyo ve televizyonları denetleyen gerektiğinde ceza veren kuruluşun adı nedir?  a-TRT b-Anadolu Ajansı c-TBMM D-RTÜK  322.- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından  biri değildir.  a) Hakimiyeti Milliye gazetesi  b) Anadolu Ajansı  c) İrade-i Milliye gazetesi  d) Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

  323. -Türkiyede bazı yerleşim birimlerinde nüfusun yoğunluk kazanmasında iklim ve tarım-  sal faaliyetler etkili olmaktadır.  A) Adana B) İzmir C) Konya D) Zonguldak  324.I-İrade-i Milliye II-Hakimiyet-i Milliye III- Ceride-i Resmiye IV- Teşkilat-ı Milliye

  Atatürk tarafından kurdurulan ve Atatürk ün "Benim Gazetem" dediği milli mücadele d öneminin ilk gazetesi yukarıda verilenlerin hangisidir?

  a- I b- II c- III d- IV  325."Konuşmacı bir grubun dinleyiciler önünde herhangi bir konuyu tartışmak amacıyla düzenlediği toplantıdır" Yukarıda verilen tanımda aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

  a- Münazara b- Panel c- Tartışma d- Sohbet  CEVAP ANAHTARI ( 301/ 325)  301 D 311 C 321 D  302 C 312 B 322  303 C 313 B 323 D  304 C 314 C 324 A  305 B 315 C 325 B  306 A 316 D  307 B 317 C  308 D 318 C  309 C 319 A  310 A 320 B  326.Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele yıllarında halkın gelişmeleri öğrenebilmesi ve takip edebilmesi için kullanılan kaynaklardan en eski alandır?

  A-Anadolu Ajansı B-İrade-i Milliye C-İstanbul Radyosu D-Telsiz -Telgraf vericileri  327. Kamuoyunun oluşmasında aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha fazla  etkiye sahiptir?  A) televizyon C) gazete  B) panel D) tiyatro  328.Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün kurduğu gazetelerden biridir?  A) Takvim-i Vakayi C) Tercüman-i Ahval  B) Hürriyet D) İrade-i Milliye  329.Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim yollarından biri değildir?  A) Karşıdaki insanı ilgiyle dinlemek  B) Önyargılı olmamak  C) Hoşgörülü davranmamak  D) Eleştirilere açık olmak

  330.  Buna göre Kocaeli'de yerleşmelerin tercih edilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?  A) İş imkanlarının fazla olması  B) İklim koşullarının elverişliliği  C) Yer altı kaynaklarının zenginliği  D) Tarımsal faaliyetlerin gelişmişliği  331.  Buna göre doğru bir iletişimin aşağıdakilerden hangisine katkı sağlayacağı söylenemez?  a) Farklı fikirlerin paylaşılmasına  b) İnsanların birbirine saygı duymasına  c) Yeni bilgilerin daha kolay öğrenilmesine  d) Kişilerin çevresindeki insanlara karşı önyargılı olmasına  332.  Zeynep bu soruya aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse doğru olur?  a) Basın özgürlüğüne  b) Özel yaşamın gizliliğine  c) Konut dokunulmazlığına  d) Haberleşme özgürlüğüne  333.  Buna göre Türkiye nüfus miktarının yıllara göre artmasında hangisinin etkisi yoktur?  a) Yurt dışından Türkiye'ye yapılan göçlerin  b) Salgın hastalıklarla mücadelenin artmış olmasının  c) Köyden kente yapılan göçlerin  d) Çocuk ölümlerinin azalmasının  334.  Bu bilgilerin aşağıda verilenlerden öncelikle hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir ?  A) Tekzip B) Sansür  C) Dokunulmazlık D) Panel  335.  Yukarıda belirtilen konut dokunulmazlığı hakkının aşağıda verilen temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle birbirini tamamladığı söylenebilir?  a)basın özgürlüğüyle b)özel yaşamın gizliliğiyle  c)haberleşme özgürlülüğüyle d)düşünce ve kanaat özgürlülüğüyle

  336.Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim yollarından değildir?

  a.  b.  c.  d.

  337.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün iletişime verdiği önemi kanıtlamaz?

  Anadolu Ajansı'nın kurulmasına öncülük etmek.  İradeyi Milliye'nin çalışmalarını desteklemek.  Eğitimde fırsat eşitliği kanunu çıkarılarak kadın erkek eşitliği sağlanması.  Telsiz ve telgraf hattının kurulması çalışmalarını desteklemek.

  338.Aşağıdakilerden hangisi RTÜK'ün görevlerinden biri değildir?

  Akıllı işaretler koymak.  Gazetelerin yayınlarını denetlemek.  Genel ahlaka aykırı yayın yapan televizyon kanallarına uyarı cezası vermek.  Radyoların yayınlarını denetlemek.

  339. Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliği konusunda insanlara verilen temel haklardan biridir?

  Seçme ve seçilme hakkı.  Eğitim hakkı.  Konut dokunulmazlığı.  Çalışma hakkı.

  340.  İlçenin deniz taşımacılık limanları vardır.  İlçenin nüfusu her mevsim oldukça kalabalıktır.  Bu ilçe hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez.  İlçenin geçim kaynağı sanayidir.  İlçe denize yakındır.  İlçede iş olanakları fazladır.  İlçede turizm gelişmiştir.

  341. Türkiye'de nüfus sayımının yapılma amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?  Gerekli sağlık teşkilatını kurmak .  Arabaların sayısını artırmak  Okullar açmak  İş olanakları oluşturmak.

  342.Aşağıdakilerden hangisi TÜİK(Türkiye İstatistik Kurumu'nun) görevleri arasında değildir?  A)Nüfus sayımları yapmak  B)Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ekonomik sosyal siyasal vb. istatistik anket ve sayımlar yapmak  C)Örgün eğitim kurumları açmak  D)Yapılan anket sayım ve istatistiklerin sonuçlarını değerlendirmek

  343. Aşağıdaki şehirlerimizin hangisinde yaz mevsimindeki nüfus artışının nedeni farklıdır?

  A) Fethiye B) Alanya C) Adana D) Göreme

  344. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biri değildir?

  A) Gazete B) Televizyon C) İnternet D) Mektup

  345.-Aşağıdakilerden hangisi Kitle iletişim araçlarının insan yaşamına olumlu katılarından değildir?  a)İnsanları eğlendirmek ve neşeli zaman geçirtmek  b)İnsanların birbirleriyle haberleşmesine olanak sağlamak  c)İnsanların özel yaşamıyla ilgili bilgi vermek  d)İnsanları bilgilendirmek  346-Marmara Bölgesinin ve Doğu Anadolu bölgesinin nüfuz yoğunluklarının birbirinden farklı olmasının asıl sebebi nedir?  a)Yüzölçümün farklı olması  b)Nüfuslarının ve yüzölçümünün farklı olması  c)Nüfusunun farklı olması  d)ikisinin de yüzölçümlerinin aynı olması  347.  Buna göre;  I. Dinleme yeteneğinin eğitim yoluyla geliştirilebileceği  II. İnsan dışında hiçbir canlının dinleme yeteneğine sahip olmadığı  III.  gibi durumlardan hangisine yada hangilerine ulaşılabilir?  a) Yalnız I e) Yalnız III c) I ve II d) II ve III  348.  Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir  a) Basın özgürlüğü bazı durumlarda sınırlandırılabilir.  b) Televizyon yayınları toplumsal dayanışmanın sağlanmasında en önemli unsurdur.  c) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu toplum ahlakını korumakla görevli tek kurumdur.  d) Vatandaşları farklı etkinliklere yönlendirmek için Televizyon yayınları durdurulabilir.  349.  Bu durumun ortaya çıkmasında bölgenin hangi özelliğinin etkili olduğu söylenebilir?  a) Sanayinin gelişmiş olmasının  b) Yüz ölçümünün küçük olmasının  c) Diğer bölgelerden göç almasının  d) Ulaşım imkanlarının gelişmiş olmasının

  350.Atatürk'ün bu sözünde vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?  A) Tarih bilimi geçmişi araştırır.  B) Tarihçiler gelecek kuşaklara seslenir.  C) Tarihçiler gerçeklere sadık kalmalıdır.  D) Tarihini bilen uluslar geleceğe güvenle bakar .  CEVAP ANAHTARI ( 326/ 350)  326 B 336 C 346 B  327 A 337 C 347 C  328 D 338 A 348  329 C 339 C 349 B  330 A 340 D 350 C  331 D 341 B  332 B 342 C  333 C 343 C  334 A 344 D  335 B 345 C  351. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Bilimlere yardımcı bilim dallarından biri değildir ?  A)Kimya B) Arkeoloji  C)Coğrafya D) Tarih

  352.Aşağıdaki açıklamalardan hangisi özgürlükler kelimesinin içerdiği kavramlar içinde yer alır?  A)Her istediğimizi istediğimiz zaman yapabilmek  B)Başkalarının haklarını göz önünde tutarak davranışlarımızı biçimlendirmek  C)Herhangi birisinin kontrolü altında yaşamak  D)Kendi haklarımız için başkalarını haklarını çiğnemek

  353.Bir yerin yerleşim merkezi olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?  A)İş imkanlarının çokluğu  B)İklim şartlarının uygun oluşu  C)Nüfusunun fazla oluşu  D)Hizmet sektörünün gelişmiş oluşu

  354. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının görev ve sorumlulukları arasında yer almaz?  a- Dünyadaki ve ülkedeki gelişmeleri hızlı ve doğru bir biçimde topluma aktarmak  b- Toplumsal sorunların çözülmesine katkı sağlamak  c- Bireylerin temel hak ve sorumluluklarını öğrenmesine yardımcı olmak  d- Toplumun nasıl yönetileceğine karar vermek  355. Basın ve yayın organları bir haberi hazırlarken haberin niteliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorunda değildir?  a- Gerçek olmasına  b- Popüler olmasına  c- Toplumu ilgilendirmesine  d- Kamu yararı bulunmasına

  356.-Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedenlerinden biri olamaz?

  İş imkanlarının fazla olması  İklim şartlarının uygun olması  Çevresinin dağlık olması  Turizm açısından elverişli olması  357.Aşağıdakilerden hangisi nüfus yoğunluğunu fazla olduğu yerlerde ortaya çıkan sorunlardan biri değildir?

  A-Hava kirliği  B-Ulaşım güçlüğü  C-Konut yetersizliği  D-Çok sayıda hastane olması

  358.Etkili bir iletişim kurabilmenin en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir?  a - Yüksek bir sesle konuşmak  b - Çok kısık bir sesle konuşmak  c - Karşımızdaki kişiyi iyi bir şekilde dinlemek  d - Kendi düşüncelerimizi karşımızdakine kabul ettirmeye çalışmak

  359. Atatürk'ün Sivas Kongresi'nde alınan kararları halka duyurmak amacıyla kurduğu ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?  a - Ulus  b - İrade - i Milliye  c - Ceride - i Havadis  d - Hakimiyet - i Milliye  360. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir iletişim ortamı için söylenemez?  a) İnsanların topluma olan katkısı ve verimi artar.  c) Herkes kendi çıkarlarını düşünür. d) Toplumda başkalarına karşı saygı ve hoşgörü sağlanır

  361. Kurtuluş Savaşı sırasında Teşkilat-ı Milliye tarafından toplanan bilgilerin halka duyurulması için Sivas'ta kurulan gazetenin adı nedir ?

  a. Anadolu Ajansı  b. Hakimiyet-i Milliye  c. İrade-i Milliye  d. Ceride-i Resmiye

  362. Aşağıdaki illerden hangisinde nüfus artışının nedeni doğurganlık oranının fazla olmasına bağlıdır ?

  a. Konya  b. Bursa  c. İstanbul  d. Van

  363.  yer verilmiştir?  a) konuşma tarzıkonuşmanın içeriğikonuşmacı  b) Konuşmacı konuşmanın ıçeriği konuşma tarzı  c)konuşmacıkonuşma tarzıkonuşmanın içeriği  d) Konuşmanın içeriğikonuşmacıkon uşma tarzı

  364.?

  A ) Eğitim hakkının  B) Konut dokunulmazlığı hakkının  C) Yerleşme özgürlüğünün  D) Seçme seçilme hakkının

  365. Aşağıdakilerden Atatürk'ün kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

  A) Hâkimiyeti Milliye Gazetesi  B) Anadolu Ajansı  C) İradeyi Milliye Gazetesi  D) Cumhuriyet Gazetesi  366.Aşağıdakilerden hangisi göçün nedenleri arasında değildir?  A-) Eğitim--------- B-) Ekonomi------ C-) Terör------ D-) Eğlence

  367.-İyi bir iletişim için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?  A-) İletişimde bireysel farklılıklar önemlidir.  B-) İletişimde jest ve mimikler önemlidir.  C-) İletişimde dinlemek önemlidir.  D-) İletişimde bayan daha önemlidir

  368. Olumlu iletişimin ilk basamagı hangisidir?  a) İzlemek b) Dinlemek  c) Uygulamak d) Not tutmak  369.Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkını ihlal edilidigini gösterir?  a) Dokunulmazlık  b) Özel hayatın gizliligi  c) Düşünceyi açıklama  d) Güvenlik hakkı

  370.  Cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?  a-empati b-hoşgörü c-saygı d-dinleme  371.Aşağıdakilerden hangisi düzgün bir iletişimin sağlanması için yapılması gerekenler arasında yer almaz?  a-Söylenenlere ilgi göstermemek b-Başkasını olduğu gibi kabul etmek  c-İnsanlara karşı net ve açık davranmak d-Hoşgörülü olmak

  372.Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarının yönetmeliklere uygun yapılmasını düzenleyip denetleyen kurul aşağıdakilerden hangisidir?  a-TRT b-RTÜK c-Türk Dil Kurumu d-Anadolu Ajansı

  373.'  M. Kemal Atatürk'ün verilen sözünün açıklaması aşağıdakilerden hangisi olamaz?  a- Gazetecilerin basın özgürlüğü engellenemez  b- Gazeteciler sadece belli konularda haber yapabilir  c- Gazeteciler fikirlerini açıkça dile getirebilmelidir  d- Gazeteciler kişi hak ve özgürlüklerini ihlâl etmemelidir

  374.-Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele döneminde iletişimi sağlayan kitle iletişim araçları arasında yer almaz?  a-gazete b-televizyon c-posta d-telgraf

  375.

  A) Malazgirt Savaşı B) Kösedağ Savaşı  C) Yassıçemen Savaşı D) Miryokefalon Savaşı  CEVAP ANAHTARI ( 351/ 375)  351 A 361 C 371 A  352 B 362 D 372  353 C 363 C 373 B  354 D 364 B 374 B  355 B 365 B 375  356 C 366 D  357 D 367 D  358 C 368 B  359 B 369 B  360 C 370 A

  376.Aşağıdaki hangi şehrimizde nüfusun kalabalık olmasının sebebi farklıdır?  Antalya  Bodrum  Kuşadası  İskenderun

  377.Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının amaçlarından değildir?  a)Suç işleyenleri tesbit etmek  b)Kent nüfuslarını belirlemek  c)Okur yazar oranlarını tesbit etmek  d)Nüfusun yaş oranını belirlemek

  378.  - Alp Arslan Van ve Ani kalesini aldı.  - Türk akıncıları ise bir Bizans ordusunu Malatya'da bozguna uğratarak Kayseri'yi aldı.  Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Anadolu'da yeni Türk devletlerinin kurulduğu  B) Türklerin Anadolu'yu tanıma imkânı bulduğu  C) Türklerin başarılı akınlar yaptığı  D) Bizans İmparatorluğunun yıpratıldığı  379)Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde insanları göç etmeye zorlayan etkenlerden en az etkileyen faktördür?

  A)İş imkanı B)Doğal Afetler C)Eğitim hizmetleri D)Spor faaliyetleri

  380)Aşağıdakilerden hangisi Türkleri Anayurdu Orta Asya'dan göçe zorlayan sebeplerden biri değildir?

  A)Çinlilerin baskısı B)İklim Koşulları  C)Meraların azlığı D)Yerleşik hayata geçmeleri.

  381)Bir yerdeki nüfusun dağılışını etkileyen faktörler vardır.Aşağıdakilerde n hangisi bu faktörlerden biri değildir?

  A)İlkim B)Ulaşım C)Sanayi D)Toprak özellikleri

  382)Anadolu'nun Türk yurdu olmasına ortam hazırlandı.  Anadolu Moğol istilasına açık hale geldi.  Anadolu Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdi.

  Bu gelişmeler sırası ile aşağıdaki savaşlarda hangilerinin sonuçları olarak gösterilebilir?

  A)Dandanakan-Pasinler-Yassıçemen  B)Malazgirt-Pasinler-Miryofekalon  C)Pasinler-Yassıçemen-Kösedağ  D)Miryokefalon-Kösedağ-Yassıçemen

  383)İlk denizce Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Çaka Beyliği B)Karasioğulları  C)Aydınoğulları D)Menteşeoğulları

  384)Aşağıdaki illerimizden hangisinde nüfusun artmasında madenciliğin etkili olduğu söylenebilir?

  A)Bursa B)Adana C)İzmir D)Batman

  385)Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin ekonomik sonuçlarından biridir?

  A)Kilise ve din adamlarına olan güven azaldı.  B)Avrupa'da merkezi krallıklar güçlendi.  C)Akdeniz limanları önem kazandı.  D)Türklerin batıya ilerleyişi durdu.

  386)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ikinci Türk beylikleri arasında yer almaz?

  A)Germiyanoğulları B)Saltuklular  C)Menteşeoğulları D)Karasioğulları  387)Telgraf telefon ve internet gibi her türlü araçlar ile yapılan iletişim aşağıdaki özgürlüklerden hangisine örnektir?

  A)Basın özgürlüğü B)Yerleşme ve seyahat özgürlüğü  C)Düşünme özgürlüğü D)Haberleşme özgürlüğü

  388)Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçları arasında gösterilemez?

  A)Televizyon B)Gazete C)Müzik seti D)İnternet

  389)Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda nüfusun yoğun olduğu yerlerden biri değildir?

  A)İklim şartlarının elverişli olduğu yerler.  B)Sanayinin geliştiği yerler.  C)Madenciliğin geliştiği yerler.  D)Dağlık alanlar.

  390)Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri değildir?

  A)Plansız kentleşme olur B)Konut sıkıntısı başlar  C)İşsizlik artar D)Kişi başına düşen milli gelir artar.

  391)Aşağıdakilerden Hangisi ülkemiz nüfus dağılışını etkileyen faktörler arasında gösterilemez?

  A)Ilıman iklim özellikleri B)Güneş ışınlarının geliş açısı  C)Yer şekillerinin sadeliği D)Yer altı kaynaklarının dağılışı

  392)Ülkemizde ekonomik nedenlere bağlı olarak köyden kente doğru göçler olmaktadır.  Aşağıdakilerden hangisi bu sorunların arasında gösterilemez?

  A)Devletin planlama yapması zorlaşır.  B)Kırsal kesimlerde tarım alanları daralır.  C)Kentlerde alt yapı eksiklikleri ortaya çıkar.  D)Kentlerde çevre kirliliği ve trafik sorunları ortaya çıkar.

  393)Köylerde doğum oranı daha fazla olmasına rağmen köyden kente göçün sonucu olarak nüfus belirli merkezlerde ve kentlerde yoğunlaşmıştır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun belirli merkezlerde yoğunlaşmasının nedenleri arasında gösterilemez?

  A)Sağlık hizmetlerinin daha fazla olması  B)İş imkanlarının fazlalığı  C)Eğitim imkanlarının gelişmiş olması  D)Nüfusun daha kalabalık olması

  394)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden değildir?

  A)Saltuklar B)Mengücekler C)Danişmentler D)Menteşoğulları

  395)Aşağıdakilerden hangisi Divanın üyelerinden değildir?  A) Kadı B)Nişancı C)Defterdar D)Kazasker

  396)Aşağıdaki yerlerden hangisinde nüfusun daha kalabalık olması beklenir?

  A)Tropikal ormanlar B)Kutup bölgeleri  C)Çöller D)Vadi Tabanları

  397)Aşağıdakilerden hangisi nüfus sayımının yapılış amaçlarından değildir?

  A)Nüfus miktarını tespit etmek  B)Çalışma çağı nüfusu bulmak  C)Nüfusun cinsiyet özelliklerin tespit etmek  D)Konut sayısını tespit etmek

  398)Anadolu Selçuklu Devletinde uygulanan ikta sisteminin temel amacı nedir?

  A)Üretimin devamlılığını sağlamak  B)Ülkeyi komutanlar arasında paylaştırmak  C)Padişahın otoritesini sağlamlaştırmak  D)Ülkeyi kolay yönetmek.

  399)Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşından sonra kurulan beyliklerden biri değildir?

  A)Mengücekler B)Danişmentliler C)Artukoğulları D)Osmanoğulları

  400)Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nüfus artışının sebeplerinden değildir?

  A)İç göçler B)Doğumlar C)Sağlık Hizmetlerindeki gelişmeler D)Dış göçler

  CEVAP ANAHTARI ( 376/ 400)  376 D 386 B 396 D  377 A 387 D 397 D  378 A 388 C 398 A  379 D 389 D 399 D  380 D 390 D 400 A  381 D 391 B  382 C 392 B  383 A 393 D  384 D 394 D  385 C 395 A

  Facebook Sayfamızı Begen | Dil Seçimi / Language selection

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Sosyal Bağlantılar

Sosyal Bağlantılar

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

 

 

 

 • | Çocuk Şarkıları | Wood Workng | Non Stop Konya | Dizi Haber | Esenyurt Kiralık Vinç |
 •